Na hl. stránku časopisu TlachaPost Zpět na obsah 1. čísla 2001

NEZNÁMÉ DĚJINY TABÁKU
aneb
Jak se kouření stalo načas společensky akceptovaným jevem

Obsah webu "gym-ul.cz" Zpět na titulní stránku.

 

1492 - Dva muži Kolumbovy posádky, Rodrigo de Jéreza Louis de Torres, si na Kubě všimli, že si domorodci zapalují sušené tabákové listy a vdechují kouř. De Jerez si to vyzkoušel, a tak se stal pravděpodobně prvním doloženým kuřákem - Evropanem. Po návratu do Španělska vyděsil vyfukováním kouře své sousedy. Mysleli, že ho posedl ďábel. Inkvizice ho uvrhla do vězení.
1518 - Španělští dobyvatelé viděli, jak Aztékové a Májové kouří tabák vysunutý do dutého rákosu. Vyzkoušeli to- a první cigareta byla na světě
1560 - Francouzský poslanec v Portugalsku Jean Nicot zaslal tabák do své vlasti jako lék na mnohé choroby. O několik století později chemici pojmenují jedovatou část tabáku “nikotin”. Jako medicínu proti tetanu se užíval tabák až do 19. století.
1565 - Tabák se objevuje ve střední Evropě. V českých zemích se šíří koncem 16. století. Za vlády Rudolfa II., hlavně v období třicetileté války, prostřednictvím cizích žoldnéřů. Pravděpodobně prvním kuřákem u nás byl Mikuláš Dačický z Heslova, renesanční básník a shodou okolností kronikář Kutné Hory, města, kde dnes sídlí největší závod na výrobu cigaret v Čechách.

1612 - John Rolfe založil v Jamestownu ve Virginii první komerční tabákovou plantáž na světě.
1634 - V Rusku, kam tabák dovážely holandské a anglické lodě, byl za kouření vzhledem k nebezpečí vzniku požáru zaveden trest uříznutí nosu, později však bylo trestáno i kastrací, bičováním či bastonádou. Od zákazu osvobodil kouření teprve Petr Veliký, který sám kouřil dýmku a chápal to jako projev západní kultury. V Turecku bylo kouření trestáno propíchnutím nosu dýmkou samou, protože se věřilo, že kouření způsobuje sterilitu a snižuje bojeschopnost tureckých vojáků. Dříve tam byl za kouření i trest smrti.
1652 - Anglický král Jakub I. vydává zákaz pěstování tabáku v Anglii (byl zrušen až v roce 1910).
1764 - Pruský král Bedřich Veliký zakazuje kouření na veřejných komunikacích- také kvůli nebezpečí požáru. Ve venkovských oblastech s převážně doškovými střechami platily podobné zákazy až do roku 1848.
1789 - Ještě v této době se až devět desetin tabáku ve Francii spotřebovalo ve formě tabáku šňupacího. Byl to původně vlastně vedlejší produkt, který vznikal při drcení tabáku pro lékařské účely. Ještě po celé 19. století patřila konzumace tabáku ve formě šňupání ke společenské normě vyšších vrstev.
1843 - Francouzský tabákový monopol začíná vyrábět španělské “papaletes”, jak žebráci v Seville říkali ubaleným nedopalkům doutníků smíchaným se šňupacím tabákem, a zavádí pro ně galský název “cigarettes”.
1878 - Na světové výstavě v Paříži byl poprvé vystaven (předveden) stroj, který sám balil cigarety a zároveň je ukládal do kartónů. Vynález, patentovaný v roce 1882, dokázal za den vyrobit 120 000 cigaret a nahradit tak práci 40-ti lidí. Do roku 1900 bylo na trh uvedeno už více než 160 značek cigaret. Dnes vyrobí jeden stroj šest miliónů kusů cigaret denně a kolik existuje značek, nelze ani spočítat.
1916 - American Tobacco Co. uvedla na trh cigarety značky Lucky Strike a pro reklamní kampaň poprvé využila i slavné osobnosti. Když pak měl tenor Giovanni Martinelli před novináři zdůvodnit své reklamní prohlášení, že “Luckies” nijak neškodí jeho zpěvu a nedráždí ho v krku, jen se podivil: “jak by taky mohly? Já jsem přeci nikdy nekouřil.”
1924 - Reader´s Digest uveřejňuje článek “Škodí tabák lidskému tělu?” Je to první z řady desítek příspěvků na téma kouření a jeho škodlivému vlivu na zdraví.
1927 - Anglický lékař F. L. Telecote v lékařském časopisu The Lancet napsal, že v téměř v každém případě plicní rakoviny, který viděl na vlastní oči nebo o něm slyšel, pacient kouřil.
1930 - Plicní rakovina, do té doby mimořádně vzácná, je americkými lékařskými autoritami oficiálně uznána jako zvláštní druh nemoci.
1938 - Raymond Pearl, profesor univerzity Johnse Hophinse, publikuje výsledky svého průzkumu, podle něhož se 60 let věku dožívá 66 procent nekuřáků a jen 46 procent silných kuřáků. Cigarety Camel v té době reklama doporučuje únavu a lepší trávení a značka Kool údajně pomáhá proti rýmě.
1941 - Za 2. světové války vyhlašuje prezident Roosevelt tabák za základní zemědělskou plodinu a pěstitelé tabáku mají nárok na odklad vojenské služby.
1948 - Journal of the American Medical Association píše: “Z psychologického hlediska lze spíše souhlasit s názorem, že cigarety přispívají ke snížení napětí, než s ním nesouhlasit.
1953 - V časopisecké reklamě se s chesterfieldkou visící ležérně na rtech objevuje Ronald Reagan s heslem: “Nechutná to špatně”.
1954 - Na výroční konferenci Americké společnosti pro výzkum rakoviny je přednesena zpráva o tom, že míra úmrtí na rakovinu je mezi kuřáky o 75 procent vyšší než u nekuřáků. O těchto výsledcích se diskutovalo v zakouřené místnosti.
1957 - Výzkumný tým ustanovený Národním ústavem pro rakovinu a srdce, Americkou společností pro výzkum rakoviny a Americkým sdružením pro výzkum srdečních chorob poprvé otevřeně konstatuje, že existuje přímá souvislost mezi kouřením a rakovinou plic.
Herec Humphrey Bogart, jemuž cigareta ve filmech propůjčila přemýšlivý výraz, umírá v 57 letech na rakovinu hrtanu. Na tentýž druh rakoviny zemřel i onen tichý kovboj z proslulé reklamy na cigarety Marlboro. Mimochodem i ten pokojně drsný kaňon ze známého plakátu leží v mormonském státě Utah. Mormoni sami dodržují přísný zákaz kouření a Utah je zároveň jediný americký stát, v němž je reklama na cigarety zcela zakázána…..
1966 - Balíčky cigaret začínají být opatřovány nápisem Pozor- kouření ohrožuje zdraví.
1972 - Rovněž v Čes-koslo-vensku se začínají ozývat hlasy proti kouření. Aktivity odborníků se však nesetkávají s pochopením tehdejšího státního vedení, neboť výzkumy, o které se opírají, pocházejí za Západu.
1980 - Na propagaci tabákových výrobků bylo ve světě poprvé vynaloženo přes dvě miliardy dolarů.
1983 - Odhady úmrtí způsobených kouřením dosáhly v Evropě počtu 500 000, ve Spojených státech přesahují 300 000 osob ročně.
1986 - V Československu byla zahájena protikuřácká akce Šance pro tři miliony, která sice přinesla jisté výsledky, ale po explozi reklamy v 90.letech kouření v populaci, zvláště nejmladší, stouplo o 15 procent. Soutěže přestaň a vyhraješ se v roce 1996 zúčastnilo 2 500 zájemců.
1988 - Federální soud ve městě Newark v New Jersey poprvé uznává, že za smrt kuřáka nesou zodpovědnost výrobci cigaret, a Rose Cipollonové stanovuje náhradu ve výši 400 000 dolarů.
1989 - Na krabičkách cigaret se v Československu poprvé objevil nápis o tom, že kouření škodí zdraví. Až o tři roky později se na témž začalo konstatovat, že kouření způsobuje i rakovinu. Téhož roku vědci spočítali, že na zpracování jednoho akru tabáku (sklízí se třikrát do roka), tj. na fermentaci teplem, padne v Jižní Americe akr deštného lesa.
1990 - Vědecké výzkumy přinášejí zprávu o tom, že pasivní kouření způsobuje rakovinu.
1995 - Čistý zisk českého tabákového průmyslu za rok 1995 narostl téměř o 100 procent, z 932 milionů korun v roce 1994 se zvýšil na 1,8 miliardy v roce 1995.
1995 - Výzkum za posledních desetiletí v České republice uvádí, že ročně na nemoci související s kouřením zemřelo 22 000 lidí, z toho 16 000 v produktivním věku. U průměrného kuřáka (muže) je patnáctinásobně vyšší pravděpodobnost úmrtí na rakovinu plic než u nekuřáka.
1996 - 1. ledna firma EZA NOVA v Šumperku, která má asi sto zaměstnanců, zavedla jako první v České republice vlastní protikuřácký program.
 

Nicotinum tabacum L.
Z čeledi Solanaceae (lilkovité) je žláznatě pýřitá letnička, dorůstající výšky až tří metrů. Asi pěticentimetrové zvonkovité květy jsou zpravidla červené a kvetou v červnu až září.
Jako prastará užitková a kulturní rostlina má dnes tabák nepřehledné množství forem, zejména podle znaku listových čepelí a dosahovaných látek. V mezinárodním obchodě jsou jednotlivé typy surového tabáku označovány podle svého geografického původu.
Tabák vyžaduje teplá a slunná stanoviště se střední roční teplotou neklesající pod 15 stupňů Celsia a průměrnou roční vlhkostí asi 650 milimetrů srážek. Pro průmyslové využití se u nás pěstuje na jižní Moravě, ale v mnoha zahradách a zahrádkách najdeme tabák jako okrasnou rostlinu. Během obou světových válek poskytovaly domácky pěstované rostliny náruživým kuřákům náhražkovou a často nelibě páchnoucí proslulou “domovinu”.
Listy tabáku obsahují až 13 procent nikotinu, v zelených stoncích je tohoto alkaloidu méně a semena ho prakticky nemají. Obsahují však až 39 procent oleje, z něhož lze rafinací získat olej potravinový. Pokrutiny jsou po vylisování vhodným krmivem pro domácí zvířata, hodí se do kompostů, zelené stonky se s určitým množstvím nikotinu se po úpravě rozemílají naproti hmyzové prášky. Vlákna ze stonků se dříve řadila k vyhledávaným vláknům přadovým, jsou však lámavá. Z tabákových stonků se také získává celulóza k výrobě knižního papíru a stonky některých dřevnatých druhů slouží k výrobě vycházkových holí.

Připravil Burri

 

Na hl. stránku časopisu TlachaPost Zpět na obsah 1. čísla 2001

webmaster@gym-ul.cz
© 2001, O.Černý &
J. Rudovský

Obsah webu "gym-ul.cz" Zpět na titulní stránku.